/ ปี 2560

ปี 2560

ที่ มท 0309/ว7315 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

ที่ มท 0309/ว7315 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

 15,6…

 15,645 ผู้ชมทั้งหมด,  24 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

 16,8…

 16,866 ผู้ชมทั้งหมด,  49 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว11823 เรื่อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวและจัดทำ งบประมาณการค่าใช้จ่ายของศูนย์ OSS

ที่ มท 0309.1/ว11823 เรื่อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวและจัดทำ งบประมาณการค่าใช้จ่ายของศูนย์ OSS

 7,66…

 7,664 ผู้ชมทั้งหมด,  9 ผู้ชมวันนี้