สถิติการตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรฯ รายเดือน (ปี2559)

Details
มกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม เมษายน
 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  สิงหาคม
 กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน